Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Mrs. H. L. DRUCKER en W. L. P. A. MOLENGRAAFF.

NEGENTIENDE JAARGANG.

HAARLEM.

DE ERVEN F. BOHN.

1900.

AUG 2 4 1920

INHOUD.

Blz.

Blz.

Blz.

P. Scholten, schadevergoeding buiten overeenkomst en

onrechtmatige daad....

J. Kosters, het oude tiendrecht, door Mr. Seerp Gra-
tama, rechter te Rotterdam....

...

189

F. C. Van Geer, Agrarische Wetgeving in Pruisen, door
Mr. W. A. Reiger, hoogleeraar te Groningen... 428
A. C. Vreede, Ziekten wetgeving, staatsrechtelijk beschouwd,

door Mr. J. de Louter, hoogleeraar te Utrecht...... 445
F. de Vries, Overheid en Zondagsviering, door denzelfde 451
J. Houwink, de staatkundige en rechtsgeschiedenis van
Ameland tot deze eeuw, door Mr. R. Fruin, rijks-
archivaris te Middelburg..

456

L. E. M. von Fisenne, opmerkingen over het Koninklijk
Referendum, door Mr. L. E. Visser, te 's Gravenhage 460
M. F. Onnen, de opleiding van den handwerksman... 464
G. Van Slooten, verplichte openbaarmaking van balans
en winst- en verliesrekening der naamlooze vennootschap-
pen, door Mr. E. J. Korthals Altes, advocaat te Am-
sterdam

H. A. Van Karnebeek, de «Costa-Rica-Packet»-Arbi-
trage, door Mr. A. E. Bles, commies a.h. Dept. van
Justitie in den Haag...

601

603

« PreviousContinue »