Page images
PDF
EPUB

GELOOF EN VRIJHEID.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

M. BE VERSLUIS, R. H. DRIJBER,
W. F. K. KLINKENBERG, W. I. LEENDERTZ,

W. MALLINCKRODT.

42ste JAARGANG.

NIEUWE SERIE.

NEGENTIENDE JAARGANG,

TE ROTTERDAM, BIJ
D. J. P. STORM LOTZ. (H, VAN TRICHT.)

1 90 8.

INHOUD.

VERHANDELINGEN, BOEKBEOORDEELINGEN, VERSCHIJNSELEN DES TIJDS, enz.

Bladz. C. F. M. DEELEMAN.

Een teruggevonden geschrift van IRENAEUS 653 R. H. DRIJBER. Van de Leestafel

88, 650 M. A. GOOSZEN.

Aanteekeningen ter toelichting van den strijd
over de praedestinatie in het Gereformeerde
Protestantisme.

1 W. F. K. KLINKENBERG. JEAN JACQUES ROUSSEAU .

384 Gods Voorzienigheid en ons geloof aan wonderen

416 Een Haagsche predikant uit de 18e eeuw 578 Van de Leestafel

82, 453, 641 A. 0. LEENDEBTZ. De naam „JEZUS"

365 W. MALLINCKBODT.

Eene raadgeving van IMMANUEL KANT dan
de predikanten aangaande hunne prediking
in de gemeente afgekeurd.

23

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

« PreviousContinue »